Patienter
Presentation
Vilka är vi?
Estetik och implantat
Vårdfilosofi
Kolleger
Föreläsningar
Länkar
   
  Kollegor
   
 
Vill Du i någon form samarbeta med oss så är vi mycket intresserade av det. Vi har fungerat som mentorer för ett flertal kolleger som valt att börja arbeta med implantat både protetiskt och kirurgiskt.
Vi bedriver sedan flera år en modulbaserad utbildning i fullständig implantatbehandling. Skulle du vara intresserad av en sådan
utbildning var vänlig kontakta oss.
Vi är också intresserade att komma i kontakt med kolleger med speciellt intresse för våra kärnområden för att på det sättet utveckla ett kliniskt nätverk till ömsesidig glädje för samtliga deltagare.

Idag har vi ett tiotal remitenter som vi samarbetar med.

Hälsohuset, Box 167, Allum Köpcenter, Kyrktorget 15, 433 23 Partille, 031 - 44 37 26

Web Design: David Andréas Foto: Karin Jonson Programmering: Mats Jacobsson