Patienter
Presentation
Vilka är vi?
Estetik och implantat
Vårdfilosofi
Kolleger
Föreläsningar
Länkar
       
  Vilka är vi?      
  Torsten Lundblad     Stefan Edgren     Yvonne Fejerstam     Gaby Svenungsson
         
 

Torsten Lundblad tog sin tandläkarexamen vid Odontologiska fakulteten, Göteborgs Universitet 1974. Han intresserade sig tidigt för ämnesområdet oral kirurgi och har även utvecklat stort intresse inom ämnesområdet estetisk tandvård.
Han har vidareutbildat sig i implantologi vid Johann Wolfgang Goethe Universitetet www.uni-frankfurt.de i Frankfurt. Torsten är en av grundarna av SACD www.sacd.se (Svenska Akademin för Kosmetisk tandvård som är en underavdelning till AACD) www.aacd.com
Hans inriktning idag handlar mycket om olika typer av ben och slemhinnekirurgi i käkben och bihålor för att skapa optimala förutsättningar för implantatinstallation i regioner där ben saknas eller för att optimera det framtida estetiska resultatet.
Torsten har varit mentor för ett flertal tandläkare som velat utbilda sig inom implantatkirurgi både i Sverige och Norge.
Tillsammans med Stefan Edgren bedriver han en omfattande utbildningsverksamhet i fullständig implantatbehandling, inte minst i Norge. Torsten har under många år varit engagerad i styrelsearbete inom den svenska tandvården bland annat som ordförande för Göteborgs Privattandläkare, inom PT-vård AB, som ordf. för Göteborgs Tandläkarsällskap och genom ett flertal styrelseuppdrag inom Praktikertjänstsfären bland annat som ledamot av koncernstyrelsen i Praktikertjänst AB under 8 år.Stefan Edgren tog sin tandläkarexamen vid odontologiska fakulteten vid Göteborgs Universitet 1979. Därefter var han verksam som privattandläkare på Gotland.
Efter att ett antal år ha varit aktiv inom dental industri, på ledande befattningar, inom bland annat klinisk utveckling och internationell utbildning, har han sedan ett antal år åter blivit kliniker på heltid.
Hans stora intresse är utbildning inom bland annat dentala keramer och protetik. En utbildningsverksamhet han bedriver i egen regi och tillsammans med Torsten Lundblad.


Yvonne Fejerstam är leg.Tandsköterska sedan 1977 och har arbetat med Torsten Lundblad i stort sett hela tiden sedan dess. Yvonne har genomgått omfattande vidareutbildning inom ämnesområdet oral kirurgi och assisterar Torsten på samtliga operationer.
Hon medverkar som lärare för sköterskor inom ramen för Stefans och Torstens utbildningar i modulform i ämnet implantatkirurgi.Yvonne är praktikens största IT- resurs på sköterskesidan.Gaby Svenungsson tog sin tansköterskeexamen i Göteborg 1978, och vidareutbildade sig till tandhygenist 1998.Hon var under många år en populär medarbetare på folktandvården i Lerum.Hon började arbeta med oss först på deltid för att numera arbeta heltid.
Hon är en engagerad medarbetare med stort intresse för tandlossningsjukdomens behandling och som aktiv teammedlem i modern implantatvård.Hälsohuset, Box 167, Allum Köpcenter, Kyrktorget 15, 433 23 Partille, 031 - 44 37 26

Web Design: David Andréas Foto: Karin Jonson Programmering: Mats Jacobsson